vineri, 26 martie 2010

Scrisoare de protest față de ignorarea cercetării umaniste, semnată de aproape 300 universitari și cercetători

Acum cîteva zile, din inițiativa cîtorva colege de la Facultatea de Istorie din București și Sibiu, am lansat o scrisoare către CNCSIS, ca protest pentru inițiativa - deocmadată amînată - de a impune cercetării în științele umaniste criterii adecvate cel mult domeniilor tehnice aplicative. Răspunsul comunității academice - extraordinar atît prin promptitudine, cît și prin număr - face din această temă un excelent test de solidaritate, și impune, cel puțin în opinia noastră, a celor care l-am inițiat, toată atenția din partea CNCSIS și ARACIS, două organisme colegiale care nu au dreptul să acționeze ca expresii ale puterii în domeniul academic.

Scrisoare deschisă
către CNCSIS,
cu privire la evaluarea activităţii de cercetare

CNCSIS a lansat acţiunea de evaluare a Centrelor de Cercetare, afirmând că porneşte de la tradiţia şcolii superioare româneşti, dar formularele de evaluare care au ajuns la universităţi în multiple variante, creatoare de confuzie, demonstrează că această tradiţie este ignorată. Evaluarea a fost amânată apoi sine die dar, din experienţa anilor precedenţi, ne aşteptăm ca atunci când va fi reluată, criteriile de evaluare să fie la fel de nepotrivite cu specificitatea ştiinţelor socio-umane.
CNCSIS a formulat întotdeauna criteriile de evaluare a cercetării ştiinţifice ţinând seama exclusiv de specificul cercetării din ştiinţele exacte şi inginereşti, în ignorarea aproape totală a realităţilor ştiinţelor socio-umane.
În evaluarea performanţei ştiinţifice este absolutizat criteriul publicaţiilor ISI, în condiţiile în care numărul publicaţiilor cotate ISI cu specific socio-uman este mic, iar revistele care au obţinut această cotare nu sînt neapărat şi cele care se bucură de un prestigiu real în domeniu. ISI este o bază de date realizată de o companie privată americană, al cărei obiectiv esenţial este profitul, şi care recenzează publicaţiile după criterii formale (regularitatea apariţiei, redactarea, cel puţin parţială, în engleză etc) şi nu în funcţie de relevanţa conţinutului. De asemenea, nu este un standard de referinţă recomandat de vreo instituţie europeană, nu cuprinde publicaţiile europene esenţiale din domeniul ştiinţelor socio-umane, şi insistenţa de a-l impune pentru evaluare şi în domenii care au un alt specific decît cel tehnic este cu totul nepotrivită. Ca o dovadă a inadecvării aplicării evaluării conform sistemului publicaţiilor ISI la realităţile româneşti, amintim faptul că Academia Română, forul tutelar al cercetării ştiinţifice din ţara noastră, are, cel puţin în ştiinţele socio-umane, un număr extrem de mic de reviste acreditate ISI. Se adaugă în sprijinul acestor remarci şi contestarea din ce în ce mai amplă a sistemului bibliometric ISI în mediile academice europene.
Criteriile care sunt luate în considerare de CNCSIS pentru evaluarea activităţii centrelor de cercetare sunt discriminatorii, aplicabile integral numai ştiinţelor exacte şi inginereşti, întrucât acceptă brevete de invenţie, produse şi tehnologii, dar minimalizează importanţa cărţilor, care reprezintă esenţialul modului de valorificare a cercetării în ştiinţele socio-umane. Într-o variantă de evaluare, cărţile nu sunt amintite, dar CNCSIS a sugerat că sînt echivalate cu „produsele”, iar în altă variantă de evaluare, cărţile au fost introduse, dar punctajul care poate fi obţinut de autorul unei cărţi este ridicol în raport cu cel oferit pentru articole ISI cu mai mulţi autori. De asemenea, nu sunt luate în calcul alte contribuţii esenţiale pentru cercetătorii din ştiinţele socio-umane, precum articolele în volume colective, participarea la conferinţe naţionale, cercetările de teren  - şi lista omisiunilor este foarte lungă.

Discriminarea domeniilor socio-umane rezultă tocmai din faptul că principalele criterii propuse pentru evaluare le sunt inaplicabile.

Ţinând seama de aceste aspecte, care demonstrează ignorarea realităţii cercetării ştiinţifice din alte domenii decât cele tehnico-inginereşti, solicităm CNCSIS să refacă aceste criterii de evaluare, pornind de la o consultare autentică a reprezentanţilor universităţilor, ai institutelor de cercetare şi de la o cunoaştere reală a specificului ştiinţelor socio-umane.

Dacă şi viitoarele criterii de evaluare vor avea acelaşi tip de carenţe, nu putem să avansăm decât două ipoteze: fie CNCSIS este incapabil să înţeleagă logica internă şi regulile de funcţionare ale altor domenii decît cele tehnice şi inginereşti, fie doreşte să elimine centrele de cercetare din alte domenii de la competiţia pentru resurse. Reamintim în sprijinul acestei de-a doua ipoteze faptul că în expunerea de motive care a însoţit grila de evaluare trimisă universităţilor se preciza că doar acele centre care vor fi recunoscute drept Centre de Excelenţă „vor putea participa la viitoare competiţii organizate în cadrul programului Idei (Şcoli de Excelenţă)”.

Prof. univ. dr. Ecaterina Lung, Prodecan, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; conf. univ. dr. Sorin Radu, Decan, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; prof. univ. dr. Mihaela Grancea, Șef de catedră, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon, Decan, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; prof. univ. dr. Ovidiu Coriolan Pecican, Facultatea de Studii Europene și Relații Internaționale, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Zoe Petre, Directorul Şcolii Doctorale, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Ion Bulei, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, Directorul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române; prof. univ. dr. Vasile Boari, Directorul Centrului de Analiză Politică al Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Florica Bechet, Șeful catedrei de Filologie Clasică, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Directorul Institutului de Studii Clasice (centru de cercetare al UB); prof. univ. dr. Stefan Avadanei, Decan, Facultatea de Litere, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași; prof. univ. dr. Eva Mârza, Șef de catedră, Facultatea de Istorie și Filologie, Universitatea „1 Decembrie „1918”, Alba Iulia; conf. univ. dr. Edit Szegedi, Facultatea de Studii Europene și Relații Internaționale, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; conf. univ. dr. Carmen-Nora Lazăr, Facultatea de Studii Europene și Relații Internaționale, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Ovidiu Bozgan, Directorul Centrului de Istoria Bisericii, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; conf. univ. dr. Király Ştefan, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Mihaela Voicu, șef de catedră, Facultatea de Limbi Străine şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Directorul Centrului de Studii Medievale al Universităţii Bucureşti; prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Facultatea de Istorie-Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, membru corespondent al Academiei Române; prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Facultatea de Istorie-Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Michael Shafir, Facultatea de Studii Europene și Relații Internaționale, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Mihaela Irimia, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Director de Studii al British Cultural Studies Centre (BCSC), Director al Centrului de Excelenţă pentru Studierea Identităţii Culturale (CESIC), membru al Şcolii Doctorale a FLLS, Universitatea din București; lect. univ. dr. Sergiu Miscoiu, Facultatea de Studii Europene și Relații Internaționale, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Paul Fudulu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Virgiliu Ţârău, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Liviu Antonesei, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; prof. univ. dr. Romulus Brancoveanu, Decan, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Laurenţiu Vlad, Şef Catedră „Studii europene şi Relaţii internaţionale”, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti; cercet. șt. dr. Ovidiu Cristea, Director, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române; lect. univ. dr. Daniela Zaharia, secretar științific, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; conf. univ. dr. Laurenţiu Rădvan, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; conf. univ. dr. Florentina Niţu, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti; conf. univ. dr. Cristian Olariu, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti; cercet. șt. dr. Andi Mihalache, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi; cercet. șt. dr. Cătălina Mihalache, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi; dr. Liviu Brătescu, cercet. șt., Institutul de Istorie „A.D.Xenopol”, Iaşi; dr. Alexandru Istrate, cercet. șt., Institutul de Istorie „A.D.Xenopol”, Iaşi; dr. Mihai Chiper, cercet. șt., Institutul de Istorie „A.D.Xenopol”, Iaşi; dr. Paul Nistor, cercet. șt., Institutul de Istorie „A.D.Xenopol”, Iaşi; dr. Flavius Solomon, cerc. șt., Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi; prof. univ. dr. Luminiţa Ciuchindel, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti; conf. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; conf. univ. dr. Alin Ciupală, Şef de catedră, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti; prof. univ. dr. Ciprian Vălcan, Facultatea de Drept, Universitatea „Tibiscus”, Timişoara; prof. univ. dr. Georgeta Ghebrea, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Paul Iliescu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Viorel Panaite, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Ioana Costa, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti (Catedra de Filologie Clasică), Institutul de Studii Clasice al Universităţii din Bucureşti; prof. univ. dr. Eniko Vincze, Facultatea de Studii Europene și Relații Internaționale, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Ştefan S. Gorovei, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; prof. univ. dr. Maria Magdalena Székely, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; prof. univ. dr. Valentin Mureşan, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti; cercet. șt. I dr. Dorin Dobrincu, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi; prof. univ. dr. Ştefan Borbely, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Keszeg Vilmos, Şef de Catedră, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Ferencz Poszony, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Andras F. Balogh, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Michaela Mudure, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Lacramioara Petrescu, Prodecan, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; conf. univ. dr. Dan Stoica, Prodecan, Facultatea de Litere, Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi; prof. univ. dr. Ion Pop, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Ion Dur, Decan, Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; dr. Şerban Marin, Şef birou Documentare, Publicaţii şi Activităţi Ştiinţifice Arhivele Naţionale ale României, redactor şef „Revista Arhivelor”; prof. univ. dr. Augustin Ioan, Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”, Bucureşti; conf. univ. dr. Radu Ardevan, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; Dr. Alexandru Mamina, cercet. șt. II, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română, Bucureşti; conf. univ. dr. Valeria Soroștineanu, Secretar științific, Facultatea de Istorie și Patrimoniu, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; conf. univ. dr. Liliana Coposescu, Secretar știintific, Facultatea de Litere, Universitatea „Transilvania” din Brașov; conf. univ. dr. Sanda Cordoş, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; conf. univ. dr. Marian Ţiplic, Șef de catedră, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu; conf. univ. dr Vasile Ciobanu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; prof. univ. dr. Szilágyi N. Sándor, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Sanda Berce, Catedra de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; conf. univ. dr. Calin Teutișan, Facultarea de Litere, Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, Director adj. al Centrului de Cercetari Literare și Enciclopedice; Prof. univ. dr. Ana Maria Zahariade, Catedra de Teoria & Istoria Arhitecturii, Departamentul Istoria&Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului al Universităţii de Arhitectură „Ion Mincu”, Bucureşti; conf. univ. dr. Alexandra Mitrea, Decan, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; conf. univ. dr. Rodica Mihulecea, Prodecan, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; conf. univ. dr. Rodica Grigore, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; prof. univ. dr. Ioana Both, Prodecan, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Alexandru Barnea, Şef de Catedră, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; conf. univ. dr. Lucia Pavelescu, Facultatea de Litere şi Arte, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; conf. univ. dr. Daniel Dumitran, Facultatea de Istorie şi Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia; conf. univ. dr. Luminiţa Chiorean, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş; prof. univ. dr. Otilia Hedeșan, Decan, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest, Timișoara; prof. univ. dr. Gábor Csilla, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Constantin Pricop, Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi; prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Şeful Catedrei de Limba română, Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași; prof. univ. dr. Andrei Bodiu, Decanul Facultății de Litere a Universității „Transilvania”, Brașov; prof. univ. dr. Constantin Pricop, Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi; conf. univ. dr. Greta Miron, Facultatea de Istorie și Filisofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; conf. univ. dr. Gabor Sipos, Facultatea de Istorie-filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Pia Brînzeu, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest, Timişoara, Prorector; conf. univ. dr. Reghina Dascăl, Cancelar al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest, Timişoara; lect. dr. Dana Percec, Prodecan al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest, Timişoara; lect. univ. dr. Lidia Cotea, Facultatea de Limbi si Literaturi Străine, Catedra de Franceză, Secretar știintific al Centrului de cercetare „Heterotopos - Reprezentari şi practici ale spaţiului străin”, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Gheorghe Stoica, Facultatea de Știinte Politice, Universitatea din București; prof. univ. dr. Luminiţa Ciuchindel, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Sorin Vieru, consultant, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Stelian Scăunaş, Prodecan, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; conf. univ. dr. Paul Brusanovski, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; prof. univ. dr. Adina Ciugureanu, Decan, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius”, Constanța; prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu, Facultatea de Litere, Universitatea „Transilvania”, Braşov; prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Decan, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava; prof. univ. dr. Vasile Lica, Prodecan al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați; lect. univ. dr. Cristian Luca, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați; prof. univ. Violeta Puşcaşu, Prodecan, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; Prof. univ. dr. doc. Honoris Causa (Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca) Grigore Posea, Prorector, Universitatea „Spiru Haret”, conducător de doctorat în Geografie la Universitatea din Bucureşti; prof. univ.dr. Sorin Damean, Șef catedră, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova; prof. univ. dr. Marin Cârciumaru, Director Şcoala Doctorală, Facultatea şi Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia” din Târgovişte; conf. univ. dr. Mircea Anghelinu, director de departament, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia” din Târgovişte; conf. univ. dr. Sorin Ştefănescu, Facultatea de Litere si Arte, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; conf. univ. dr. Rodica-Gabriela Chira, Secretar ştiinţific, Facultatea de Istorie şi Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; lector univ. dr. Gabriela Chiciudean, Facultatea de Istorie şi Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Directorul executiv al Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum”; conf. univ. dr. Ana-Cristina Halichias, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, membru în colectivul de redacţie al revistei Academiei Române „Studii clasice” si Director executiv al centrului de cercetare „Institutul de Studii Clasice”; conf. univ. dr. Stroia Olga, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; prof. univ. dr. Ioan Horga, Decan, Facultatea de Istorie, Geografie și Relatii Internaționale, Universitatea din Oradea; prof. univ. dr. Sorin Sipos, Prodecan, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale, Universitatea din Oradea; prof. univ. dr. Barbu Ștefănescu, Prorector, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale, Universitatea din Oradea; Prof. univ. dr. Ion Simuț, Decan, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea; Prof.univ.dr. Mihai Drecin, Director Școala Doctorală de Istorie, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale de la Universitatea din Oradea; prof.univ. dr. Antonio Faur, Director Departamentul de Istorie, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale de la Universitatea din Oradea; prof. univ. dr. Ioan Zainea, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale de la Universitatea din Oradea; prof. univ.dr. Aurel Chiriac, Facultatea de Istorie, Geografie și Relatii Internaționale de la Universitatea din Oradea; conf.univ.dr. Moisa Gabriel, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale de la Universitatea din Oradea; conf. univ. dr. Mircea Brie, Director Departamentul de Relații Internationale și Studii Europene, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale de la Universitatea din Oradea; conf.univ. dr. Luminița Soproni, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale de la Universitatea din Oradea; lector. univ. dr. Florin Sfrengeu, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale de la Universitatea din Oradea; lect. univ. dr. Cristina Dogot, Facultatea de Istorie, Geografie și Relatii Internaționale de la Universitatea din Oradea; lect. univ. dr. Dorin Dolghi, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale de la Universitatea din Oradea; Lect. univ. dr. Dana Pantea, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale de la Universitatea din Oradea; Lect. univ. dr. Radu Românașu, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale de la Universitatea din Oradea; lect. univ. dr. Edith Bodo, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale de la Universitatea din Oradea; Lect. univ. dr. Mihaela Goman, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale de la Universitatea din Oradea; asistent univ. dr. Adrian Popoviciu, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale de la Universitatea din Oradea; prof. univ. dr. Radu Gabriel Pârvu, Decan, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Piteşti; prof. univ. dr. Alexandrina Mustățea, Facultatea de Litere, Universitatea din Pitesti; lect. univ. dr. Luminiţa Diaconu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Cristian Schuster, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” – Centrul de Tracologie, Bucureşti; prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Facultatea de Stiinte si Litere, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureș; prof. univ. dr. Sorin Damean, şef de catedră, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova; Valer Moga, conf. univ. dr. Facultatea de Istorie și Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia; Octavian Tătar, conf. univ. dr., Facultatea de Istorie și Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia; conf. univ. dr. Gavriil Preda, Universitatea din Ploiești; lect. univ. dr. Emanuel Plopeanu, Facultatea de Istorie și Științe Politice, Universitatea „Ovidius”, Constanța; asist. univ. dr. Raluca Alexandrescu, Facultatea de Știinte Politice, Universitatea din București; lect. univ. dr. Eugen Străuțiu, Facultatea de Știinte Politice, Relații Internaționale, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; lect. univ. dr. Ioana Munteanu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti; lect. univ. dr. Luminiţa Diaconu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti; asist. univ. drd. Vladimir Agrigoroaei, ingénieur d’études CESCM-ANR (Poitiers, Franţa), membru al Centrului de Studii Medievale al Universităţii Bucureşti; drd. Cristian Ducu, Centrul de Studii Medievale,Universitatea din Bucureşti; conf. univ. dr. Ioan Copoeru, Departamentul de Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; conf. univ. dr. Anca Crivăţ, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea Bucureşti; conf. univ.dr. Mihai Chioveanu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti;conf. univ. dr. Marian Petcu, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti; dr. Anca Manolescu, cercetător independent; conf. univ. dr. Madeea Axinciuc, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti; asist. univ. dr. Andrei Miroiu, Departamentul de Istorie, Indiana University; conf. univ. dr. Mianda Cioba, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti; lect. univ. dr. Laurenţiu Constantiniu, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; conf. univ. dr. Silviu Miloiu, Prodecan, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia”, Târgovişte; conf. univ. dr. Mircea Negru, Facultatea de Istorie, Muzeologie, şi Arhivistică Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti; dr. Gudrun Ittu, cercet. șt. I, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Academia Română, Sibiu; drd. Marian Zăloagă, cerc. șt., Institutul de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, Târgu – Mureş; lect. univ. dr. Silviu Borş, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; dr. Dan Dumitru Iacob, cerc. șt. II, Secretar Ştiintific, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu; lect. univ. dr. Cristina Bogdan, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti; lect. univ. dr. Silvia Marin-Barutcieff, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti; lect. univ. dr. Cătălina Gîrbea, Catedra de Franceză, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti; dr. Anda Lucia Spânu, cercet. șt. III, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Academia Română, Sibiu; lect. univ. dr. Daniela Dumitrescu, Universitatea „Valahia”, Târgoviște; lect. univ. dr. Adrian Aurel Baltălungă, Universitatea „Valahia”, Târgovişte; dr. Nadia Badrus, cercet. șt. III, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Academia Română, Sibiu; conf. dr. Zamfir Bălan, Facultatea de Știinte Administrative și ale Comunicării, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Pitesti; conf. univ. dr. Carmen Oprescu, Facultatea de Teologie, Universitatea din Piteşti; asist. univ. dr. Călin Anghel, Facultatea de Istorie şi Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; lect. dr. Daniela Dumitrescu, Universitatea „Valahia”, Târgoviște; lect. univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu, Facultatea de Istorie şi Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia; lect. univ. dr. Könczei Csilla, Facultatea de litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; lect. univ. dr. Cristian Nicolae Apetrei, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea „'Dunarea de Jos” din Galați; dr. Teodora-Crisia Miroiu, Universitatea din Bucureşti; conf. univ. dr. Marius Grec, Decan, Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative, Universitatea „Vasile Goldiș,” Arad; dr. Denisa Bodeanu, cercetător, CNSAS; lector univ. dr. Victor Andrei Cărcăle, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava; prof. univ. dr. Ştefan Purici, Decan, Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava; conf. univ. dr. Florin Pintescu, Şef catedră, Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava; conf. univ. dr. Mihai Lazăr, Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava; conf.univ. dr. Claudia Costin, Șef de catedră, Facultatea de Litere şi Știinte ale Comunicării, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava; lect. univ. dr. George Bondor, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi; prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava; prof. univ. dr. Vasile Dospinescu, Şef catedră, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale comunicării, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava; conf. univ. dr. Luminița-Elena Turcu, Prodecan, Facultatea de Litere şi Ştiinte ale Comunicării, Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava; conf. univ. dr. Sabina Finaru, Facultatea de Litere şi Ştiinte ale Comunicării, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava; conf. univ. dr. Aurel Buzincu, Facultatea de Litere și Știinte ale Comunicării; prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu, Facultatea de Litere și Ştiinte ale Comunicării, Director al Centrului de Cercetări „Inter Litteras”, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava; lect. univ. dr. Mădălina Strechie, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova; asist. drd. Grunwald Roxana, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; lect. univ. drd. C-tin Augustus Bărbulescu, Facultatea de Științe Socio-Umane, Secția Istorie, Universitatea Pitesti; lect univ. dr. Claudiu Neagoe, Facultatea de Științe Socio-Umane, Secția Istorie, Universitatea Pitești; lector univ. dr. Vasile Ilincan, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava; drd. Lilia Laszlo, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; lect. univ. dr. Zsuzsa Selyem, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; lect. univ. dr. Balazs Imre Jozsef, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; lector univ. dr. Olga Gancevici, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava; conf. univ. dr. Ovidiu Morar, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava; dr. Ioana Feodorov, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române; dr. Victor Cojocaru, cercet. șt. gr. II, Institutul de Arheologie din Iași al Academiei Romane; lect. univ. dr. Alina Gioroceanu, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova; lector univ. dr. Rareș Moldovan, Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai”; lect. univ. dr. Radu Racovițan, Facultatea de Istorie și Patrimoniu, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; lect. univ. dr. Silviu Purece, Facultatea de Istorie și Patrimoniu, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; lect. univ. drd. Daria Pârvu, Facultatea de Litere şi Arte, Catedra de Studii Britanice şi Americane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; asist. drd. Margareta Sfirschi-Lăudat, Catedra de Filologie Clasică, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Institutul de Studii Clasice al Universităţii din Bucureşti; lect. univ. dr. Dana Dinu, Universitatea din Craiova, membru al centrului de cercetare „Institutul de Studii Clasice” al Universităţii din Bucureşti; lect. univ. dr. Maria-Luiza Oancea, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Catedra de Filologie Clasice, membru al Institutului de Studii Clasice; lector univ. dr. Ludmila Rotari, Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Spiru Haret”; lect. univ. dr. Manuela Dobre, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; asist. univ. dr. Erika Mihalycsa, Catedra de Engleză, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; asist. univ. dr. Ildikó P. Varga, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca; lect. univ. dr. Mihaela Ursa Pop, Şef de catedră, Catedra de Literatură Comparată, Univeristatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; dr. Florian Matei-Popescu, cercet. șt. III, Şeful Secţiei de Arheologie Greco-Romană şi Epigrafie, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti; conf. univ. dr. Dumitru Boghian, Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava; asist. univ. dr. Radu Bruja, Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava; dr. Eugen Nicolae, cerc. șt. I, Director adjunct stiintific al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti; asist. univ. dr. Czégényi Dóra Andrea, Catedra de Etnografie si Antropologie Maghiara, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; lect. univ. dr. Laura Zăvăleanu, Facultatea de Litere, Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca; dr. Aurel Vîlcu, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Academia Română, București; drd. Cristina Nedelcu, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București; drd. Adrian Doboş, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti; dr. Viorica Rusu-Bolindeț, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca; drd. Adrian Doboş, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti; prof. univ. dr. Radu Gabriel Pârvu, Decan, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Piteşti; conf. Dr. Mircea Negru, Facultatea de Istorie, Muzeologie, şi Arhivistică Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti; conf.univ.dr. Laura Cîţu, Şef de catedră, Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti; lect. univ. dr. Dacian Duna, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; lect. univ. dr. Eduard Nemeth, Facultatea de Istorie si Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; Prof. Dr. Pia Brinzeu, Prorector, Universitatea de Vest, Timisoara; prof. dr. Orbán Gyöngyi, Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Litere, Cluj; Conf. dr. Niculina Iacob, Facultatea de Litere si Stiinte ale Comnunicarii, Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava; Lector dr. Alina Preda, Catedra de limba si literatura engleza, Facultatea de Litere, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca; conf. univ. dr. Gina Maciuca, Catedra de Limba si Literatura Engleza, Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava, Lector dr. Monica Bilauca, Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii, Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava; Conf.dr. Reghina Dascal, Cancelar Facultatea de Litere, Istorie si Teologie,, Universitatea de Vest Timisoara; Prof. dr. Mihaela Irimia, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Director de Studii al British Cultural Studies Centre (BCSC), Director al Centrului de Excelenţă pentru Studierea Identităţii Culturale (CESIC), membru al Şcolii Doctorale a FLLS; Asist. drd. Petruta Oana Naidut, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucuresti.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu