joi, 28 ianuarie 2010


NO BASESCU day

Mă alătur cu toată convingerea colegilor de blog care manifestă azi, 28 ianuarie 2010, la 20 de ani de la marea manifestație anti FSN din București (și de la prima mineriadă), împotriva noii tentative de instaurare a puterii partidului stat. Fiindcă, dragi colegi, despre asta e vorba: politizarea sistematică și brutală a tuturor instituțiilor statului e menită să instituie un monopol de facto al partidului lui Băsescu, tot așa cum proclamarea FSN ca partid politic, după ce își anexase întreaga administrație, echivala cu o lovitură de stat care anula principala cucerire a revoluției - desființarea partidului-stat.  Să ne amintim:

Intervenţii repetate ale liderilor CFSN, în frunte cu Iliescu, invocă imediat după revoluţie ideea conform căreia partidele ar fi instituţii „depăşite”, cu toate că acelaşi CFSN emisese decretul prin care aceste partide se puteau constitui. Modernitatea ar fi însă reprezentată de mişcări largi fără o identitate politică şi organizaţională precisă. La 16 ianuarie Iliescu anunţa că FSN nu va participa ca formaţiune politică structurată la alegeri, iar în discursul său televizat din 25 ianuarie 1990, acelaşi Iliescu pleda pentru o mişcare de masă generată de un proces revoluţionar, fără structuri rigide de partid, citînd drept exemple, în devălmăşie, mişcarea ecologistă din Germania (Verzii), Solidarnost’ din Polonia, forumurile civice din Cehoslovacia şi Ungaria. Între aceste două declaraţii, pe 23 ianuarie, FSN îşi anunţase decizia de a participa la alegeri.
Controlînd de la bun început toate pîrghiile puterii executive şi legislative, FSN intră în jocul electoral cu toate datele falsificării acestuia. Transformarea FSN în partid politic şi înscrierea sa într-o confruntare acerbă cu partidele tradiţionale refondate reprezintă, cu toate acestea, primul mare eşec al proiectului politic iniţiat de echipa Iliescu, acela al unui partid tip forum, în care nucleul dur FSN să controleze de fapt întreaga putere politică.
Cele trei partide istorice, PNŢCD, PNL şi PSDR, organizează imediat prima lor acţiune politică comună, publicînd pe 26 ianuarie un comunicat comun şi convocînd un miting de protest pentru ziua de 28 ianuarie. Comunicatul comun lansa tema revoluţiei confiscate; preluată masiv sub forma unor lozinci scandate de mulţimea manifestanţilor anti-FSN din 28 ianuarie, această temă va avea o îndelungată şi importantă carieră pînă azi. Cele trei partide îşi legitimau acţiunea prin ideea că revoluţia din decembrie fusese o superbă victorie a întregului popor - deci nu meritul exclusiv al „emanaţilor revoluţiei” - şi cereau înlocuirea CFSN şi a guvernului provizoriu Roman cu un alt guvern, cu atribuţii executive şi legislative, format din reprezentanţi ai partidelor politice active şi personalităţi afirmate în lupta împotriva dictaturii comuniste timp de 45 de ani. La solicitarea PNL, comunicatul cerea de asemeni desființarea Consiliilor Frontului care se constituiseră în toate întreprinderile și instituțiile din țară pe matricea fostelor organizații sindicale și PCR.
Contra-manifestaţia organizată de CFSN nu reuşeşte să ocupe spaţiul din faţa guvernului, în contrast cu marele succes al mitingului opoziţiei, care mobilizează o mulţime impresionantă în Piaţa Victoriei. Acest prim eşec provoacă două consecinţe de mare importanţă: constituirea CPUN şi prima „mineriadă”.
Pe de-o parte, Iliescu e silit de împrejurări să renunţe la monopolul de iure al puterii: în întrevederea cu liderii partidelor istorice - transmisă de această dată în direct de TVRL - vizibil iritat şi ostil, Ion Iliescu anunţă constituirea unui organism legislativ provizoriu, Consiliul Provizoriu al Unităţii Naţionale, CPUN, care urma să dezbată şi să adopte cele cîteva norme indispensabile pentru viitoarele alegeri.
Acţiunea de masă din 28 ianuarie obligă deci echipa Iliescu să ia în considerare xistența însăși a opoziţiei, chiar dacă raportul real de putere îi permite să limiteze efectele acesteia. Consimţind să cedeze o parte din resursele pe care se înstăpînise la revoluţie, Iliescu acceptă implicit prima formă post-decembristă de separare între puterea legislativă, încredinţată CPUN, şi puterea executivă.

Iliescu renunţă la monopolul legislativ - care, secundar şi formal în viziunea sa de sorginte bolşevică, devine terenul predilect al manevrelor indirecte - dar se luptă pînă la capăt pentru monopolul asupra pîrghiilor executive, pe care le consideră esenţiale. FSN – devenit partid - cedează o parte a resurselor normative simbolice, dar îşi rezervă în continuare întreaga putere executivă, adică libera dispoziţie a tuturor resurselor materiale. Astfel, în contrast cu definiţia democratică a echilibrului puterilor, se menține caracterul limitat şi formal al legislativului şi supra-dimensionarea puterii executive, integral controlată de FSN atît prin guvernul provizoriu cît şi prin conducerile CFSN la nivel central şi local. Această disjuncţie originară exprimă public şi încurajează în întreaga societate dispreţul faţă de parlament, în contrast cu guvernul şi cu preşedintele ţării, ca şi dispreţul faţă de produsul esenţial al parlamentului – legile – pe care noua guvernare le tratează ca pe elemente formale, disjunse de puterea exercitată în sine şi pentru sine.

Concomitent însă, CFSN neagă violent această redistribuire a puterii chiar şi numai în registrul simbolic, declanşînd operaţia alternativă de mobilizare a unor grupuri muncitoreşti aduse dinafara Bucureştilor, bine aprovizionate cu băuturi alcoolice şi îndemnate energic la violenţă. Cum scria în zilele următoare oficiosul FSN, „frontul cărbunelui s-a îngemănat cu Frontul Salvării Naţionale”. Între minerii care declanșează această primă invazie se remarcă nu doar mineri din Valea Jiului, cum se presupune adesea, ci şi mineri din Moldova (Comănești/Bacău) ori muncitori din centre industriale situate în sudul ţării; o bună parte din șefii lor de atunci au devenit în anii imediat următori membri marcanți și parlamentari ai PD-FSN, și au rămas în aceste poziții pînă după alegerile din 2004. Un exemplu elocvent este cel al lui Gh. Dobre, numit Ministru al Transporturilor în 2005, și care, în calitate de director general în același minister, acționase energic în 1990 pentru aducerea minerilor în Capitală.

În seara de 28 ianuarie şi mai ales în ziua următoare, aceste grupuri invadează brutal Capitala, devastînd localul Institutului de Arhitectură din Bucureşti şi sediul central al PNŢCD. Lozincile "noi muncim, nu gîndim" și "moarte intelectualilor", scandate atunci, au avut drept efect ruptura iremediabilă dintre FSN și marea majoritate a intelectualilor.unde provoacă importante pagube materiale şi oferă prilejul unei scene mediatice cu un impact excepţional: primul ministru al Guvernului provizoriu, Petre Roman, ajunge însoţit de Armată la sediul PNŢCD, de unde se adresează maselor furioase cu un discurs incitator pe tema „S-au demascat!” (se înţelege, ca duşmani ai poporului) şi, sub pretextul salvării de furia legitimă a maselor, îl evacuează de acolo pe Corneliu Coposu înghesuit într-un TAB, ceea ce difuzează în toată ţara o copie conformă a scenei în care Ceauşescu era înghesuit într-un vehicol similar.

Dincolo de aceste evenimente sinistre, constatăm totuși că, pe termen mediu, strategul Frontului, Iliescu, a eşuat în construirea unui partid de tip front, devenind liderul unui partid monolitic, în vreme ce opoziţia a reuşit să construiască o forţă politică de tip Forum - CDR - şi să cîştige astfel în 1992 o reprezentare consistentă în administraţia locală, apoi şi în Parlament, iar în 1996 - o victorie a cărei dimensiune simbolică nu mai are a fi subliniată, chiar dacă dimensiunea ei politică nu mai e recunoscută azi pe măsura importanței sale decisive pentru soarta României.

marți, 26 ianuarie 2010

Despre baroni și poeții lor de curte

Orbitor, prestigiul intelectualilor care se zbat să-i dea clasă lui Traian Băsescu chiar și atunci cînd e evident că șuetele cu Dan Diaconescu îl desfată încă mai abitir decît cele cu Radu Morar, m-a împiedicat pînă ieri să observ că, mutatis mutandis, și baronii locali vor fi avînd cercul lor de intelectuali de curte. Azi însă, citind cu plăcută stupoare cele mai noi și neașteptate declarații ale dlui Marian Oprișan, al cărui fond aperceptiv se confunda în capul meu ignorant cu noțiunile dobîndite la aspra școală a unei vieți mai degrabă marginale, ca să zic așa (mă exprim cu delicată prudență, căci am avut parte odată de un proces de calomnie din partea dlui deputat și ministru Constantin Niță, pe care l-am cîștigat abia după 4 ani de drumuri lunare la Brașov, și nu mai am energie pentru încă un proces la Focșani).
Or, iubiții mei, cum spunea Socrate, iată ce cascadă de perle culturale pare să fi revărsat dl. Oprișan la recenta reuniune - a cui? - a Comitetului Executiv PSD: d-sa ar fi început prin a-și interpela președintele (dacă Mediafax minte, atunci mint și eu) cu următoarele vorbe nemuritoare: Mircea, există o expresie veche de când lumea: Mi-e prieten Platon, dar mai prieten îmi este adevărul. Eu pot să-ţi spun, cu prietenia pe care mi-o cunoşti şi pe care ţi-am dovedit-o, că îţi sunt în continuare prieten, dar mai prieten îmi e adevărul, drept pentru care îţi spun să îţi depui demisia de onoare astăzi, aici şi acum. N-a fost destul. Cu cuvinte meșteșugite, distinsul baron de Vrancea ar fi continuat astfel șirul aforistic al cugetărilor d-sale: Onoarea este răsplata virtuţii în care reuşeşte să îşi trăiască viaţa un om, i s-ar fi adresat el dojenitor lui Iliescu. Ba a mers încă și mai departe, sugerându-i că acei ce se fac responsabili de starea actuală a partidului ar face bine să accepte moartea politică. Latinii spuneau că este de preferat o moarte cinstită unei vieţi ruşinoase şi de la ei până la noi realitatea a demonstrat că aşa este.
Se poate mai virilă utilizare a dicționarului (scurt, da' scurt!) de aforisme pentru uzul aleșilor poporului? Fără îndoială NU - dar se poate depăși chiar și această amețitoare altitudine prin gingășia creativă a florilor de stil: Cred însă că astăzi niciunul dintre noi nu poate vorbi despre idealurile noastre politice deoarece înainte trebuie să ne referim la răspundere, onoare, unitate, adevăr, cuvinte a căror profunzime contează major acum şi ale căror iniţiale, R.O.U.A., ne sugerează ca roua, adică ceva curat, pur, adică acea "stare morală" pe care trebuie să o reatingem înainte de a putea să iniţiem procesul de reafirmare a principiilor şi valorilor social-democrate.

Remarc în fugă frecvența neobișnuită a compușilor cu re-, sugerînd auditoriului că PSD a fost cîndva, illo tempore, înrourat și pur - probabil în vremea în care planta prin procură flori în Piața Universității. În ansamblu vorbind, chiar dacă am la Focșani cîteva foste studente la română/latină, mi-e cu neputință să decid căreia dintre ele să-i atribui calitatea de ghost-writer a dlui Oprișan. Poate și-a cumpărat un poet de curte local (cu o brumă de acces la gnomele strămoșilor romani), poate a importat de la București un expert în retorică - fapt e că m-a străpuns ca o săgeată cu acest neașteptat viraj oratoric. Ca și atunci cînd l-am auzit pe dl. Vanghele folosind intensiv un neologism pe care nu credeam că-l frecventează, am realizat că acești domni (și cîteva domnițe - că nu le-oi numi chiar Doamne - eiusdem farinae) nu sînt apariții meteorice în viața noastră publică, cum fuseseră imediat după revoluție Popa Tatu sau senatorul Dumitrașcu. Pitorești cît vreți, dar mai cuviincioși, pînă la urmă, aceștia au dispărut din viețile noastre. Dimpotrivă, generația vanghelio-măzărească și-a împărțit teritoriul și puterea, și-a asigurat prebendele pe viață și titlul transmisibil ereditar, și acum își înfige pe zi ce trece mai solid tălpile în pănântul reavăn al patriei, proclamînd, în propriul ei idiom zmălțat cu citate pedante, echivalentul pesedist al faimoasei declarații a generalului Mac Mahon, amenințat cu explozia fortăreței Sevastopol pe care abia o cucerise: J'y suis, j'y reste!

duminică, 24 ianuarie 2010

Folclor contemporan

De cînd cu șamanii mov, m-am gîndit intermitent la bietul Cincinat Pavelescu și a lui romantică Doamnă:

Îţi mai aduci aminte, doamnă?

Era târziu şi era toamnă,

Şi frunzele se-nfiorau,

Şi tremurau în vântul serii

Îți mai aduci aminte, Doamnă?Ţi-aduci aminte iar de seara
Şi-amurgu-acela violet,
Când toamna şi-acorda încet,

Pe frunza galbenă, chitara?

Am primit însă azi în zori o mostră de folclor reșapat de toată frumusețea. Jur că nu-mi aparține, drept care mă și grăbesc să-l dau mai departe.

MIORITA VIOLETA

Pe-un picior de plai,
La Izvor, pe Splai,
Iată vin la vale
Pentru confruntare,
Două siluete
Mândre, violete.


Unul e Traian,
Baciul constănțean
Mergând pe furiş,
Şi privind cruciş.
Cu engleza “unsă”,
Si şuviţa tunsă.


Iar celălalt e
Lider PSD.
Familist convins,
Prostănac distins,
Care bea şampanii
Când il bat duşmanii.


Se strânse Băselu’
Şi cu tot cartelu’
Şi se tot vorbiră
Şi se sfătuiră
La apus de soare
Cum să mi-l omoare
Fix la confruntare,
In seara senină
Şi cu lună plină,
Să-i pună lui Geoană,
Sare drept pe rană.
Şi să-i dea încet
Flăcări violet.


Şi cum se gândiră
Indată porniră.
După doar o tură
Pe Geoană-l făcură
Una-cu-pamântu’,
Că s-a dus la Vântu.


Şi cu tot cu Crinu’
El pierdu scrutinu’.


Imbătat cu suc,
Victor Hrebenciuc
Vine si declară
Că atunci, joi seară
S-au aprins încet
Flăcări violet,
Luminând în şoapte
Un mandat de-o noapte


De această dată,
Foarte revoltată,
Mihaela Geoană
Ca o primă-doamnă
Declară că ştie
Că a fost magie
Acuzând frenetic
De-atac energetic.


Căci soţul iubit
Atunci i-a şoptit:
“Au, dragostea mea,
M-a pişcat ceva”.


Şi o țară-ntreagă
Nu poa’ sa-nţeleagă,
Care vrăjitoare
Ar putea fi-n stare
Să facă magie
La preşedinţie.
Doar un vrăjitor,
Unu-Aleodor,
Care a vrăjit
Și-a bolborosit
De a zăpăcit
Mândru-Aleodor,
Un întreg popor.


Băsescu declară
Ca să ştie-o ţară:
“Vinovat mă fac
De acel atac.
Avea Boc la el
Patru Duracell
Şi m-a sfătuit
Ca să le înghit
C-o să-mi dea vigoare,
Pentru confruntare.
Şi vrând sa le-ascund
Le-am băgat în fund.
(Şi-acum d-asta par
Şi eu găozar).
Şi-ntr-un plin avânt,
Am scăpat un vânt
Plin de energii,
De la baterii
Ce-a purtat încet
Flăcări violet,
Ce-atîrnau cu greu
Prin prejurul meu.


Și când a simţit
Geoană s-a oprit,
A oprit cuvântu’
Că îi place …”Vântu’..”.


Din acel moment
N-a mai fost atent
Doar puţin surprins
Fiindcă l-am invins.
Tre’ să spun cinstit
N-aş fi reuşit
Fără vrăjitor,
Mîndru-Aleodor,
Și al lui secret:
Raza violet!

vineri, 22 ianuarie 2010

Copiii noștri sînt mai inteligenți decît noi

Citesc în Observatorul cultural,

http://www.observatorcultural.ro/index.html/articles|details?articleID=23062#comments

„Vrem să învăţăm latina şi elina în şcoală“


Constantin Noica recomanda doritorilor de performanţă culturală greaca şi latina ca instrumente indispensabile. Din păcate, învăţarea unor „limbi moarte“ este adesea percepută ca sterilă şi lipsită de utilitate, iar introducerea acestor discipline în programa şcolară ar putea părea unora străină de progres şi de un sistem educaţional modern. Situaţia studiilor clasice din numeroase state occidentale, dintre care poate cel mai relevant exemplu este cel al Germaniei, contrazice vehement astfel de opinii şi oferă un model de integrare perfectă a limbilor clasice într-un sistem de învăţămînt performant. Limba, istoria, poziţia geografică şi spiritualitatea ţării noastre, atît de legate de latinitate şi de Bizanţ, justifică şi mai mult necesitatea unei prezenţe pregnante a studiului limbilor clasice în învăţămîntul românesc.

Aceste aspecte, precum şi alte argumente care susţin importanţa studierii limbii latine şi a celei eline au constituit materialul unui memoriu pe care un grup de elevi, din care am făcut parte şi eu, l-a prezentat pe data de 27 octombrie 2009 doamnei director general Liliana Preoteasa de la Direcţia Generală Management Învăţămînt Preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în contextul marginalizării acestor discipline în învăţămîntul preuniversitar românesc, care a culminat cu eliminarea limbii latine din rîndul materiilor opţionale pentru examenul de bacalaureat.
Am colaborat la redactarea memoriului cu alţi patru elevi, care s-au aplecat cu entuziasm, în ultimii ani, asupra studiului limbii latine şi/ sau al celei eline, descoperind frumuseţea acestor limbi şi a culturilor ale căror purtătoare sînt, şi care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiada Naţională de Limbi Clasice. Este vorba despre Elvira Dinu, Simona Mihăilă (C.N. „Sfîntul Sava“, Bucureşti), Mihai Grigoraş (Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Limbi Clasice, Universitatea Bucureşti) şi Mihail Qaramah (C.N. „Gheorghe Şincai“, Bucureşti). Ni s-au alăturat în susţinerea cererilor prezentate în memoriu numeroşi elevi de la licee bucureştene, precum şi studenţi şi absolvenţi. De asemenea, elevi din alte oraşe din România s-au arătat interesaţi de acest demers şi au dorit ca numele lor să fie înscrise pe lista ataşată memoriului.

Răspunsul primit de la doamna director general Liliana Preoteasa nu a fost foarte încurajator, cel puţin în privinţa posibilităţii de a reintroduce limba latină ca disciplină opţională pentru examenul de bacalaureat şi a revenirii la două ore de latină pe săptămînă la profilul „Filologie“. În calitate de profesor de matematică, doamna Liliana Preoteasa ne-a mărturisit de la început convingerea dumneaei despre rolul latinei în structurarea gîndirii, pe care l-a echivalat cu acela al matematicii în acest sens. Şi totuşi, ne-a expus acelaşi argument pe care îl auzim destul de des: majoritatea elevilor nu sînt interesaţi de limba latină, astfel încît memoriul prezentat nu este reprezentativ pentru o dorinţă generală, conţinînd nişte cereri – ni s-a dat de înţeles – îndreptăţite, dar comune unui număr prea mic de elevi pentru a fi luate în considerare. Dar acest argument este, după părerea mea, neconcludent, de vreme ce, dacă unicul criteriu al dorinţei majorităţii elevilor ar fi luat în considerare, ar trebui, poate, să fie eliminate multe alte discipline obligatorii din programa şcolară.

Este de înţeles faptul că mulţi elevi resping în primă instanţă studiul limbii latine, deoarece nu îi văd utilitatea imediată, dar dacă persoanele avizate din Minister înţeleg importanţa acestei discipline, în legătură cu care doamna Liliana Preoteasa nu şi-a arătat nici o îndoială, atunci ar trebui ca elevii să fie încurajaţi să aprofundeze această materie. Însă în contextul în care latina nici măcar nu se mai numără printre materiile de specialitate dintre care un filolog poate opta pentru a treia proba scrisă la bacalaureat (în timp ce economia, de pildă, este una dintre disciplinele de specialitate opţionale), este evident că studiul latinei, departe de a fi stimu-lat, este sistematic descurajat.

Memoriul adresat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării doreşte să readucă în atenţie faptul că limbile clasice nu reprezintă discipline de interes doar pentru un număr restrîns de specialişti, ci joacă un rol uriaş în formarea personalităţii şi culturii fiecărui elev şi sînt indispensabile pentru aprofundarea unor domenii majore ale culturii precum teologia, filozofia, literatura universală, limbile moderne etc. Pentru un popor a cărui istorie şi a cărui limbă sînt indisolubil legate de romanitate, aşa cum este cazul poporului nostru, cunoştinţele de bază legate de limba latină şi de cultura şi civilizaţia romană sînt cu atît mai necesare. De aceea, sperăm din toată inima că reprezentanţii Ministerului vor ţine cont de argumentele prezentate şi se vor implica activ în încurajarea unei cultivări autentice a spiritului. 
 
Maria-Lucia GOIANĂ este elevă la Colegiul Naţional „Gh. Şincai“, Bucureşti

MEMORANDUM

Avînd în vedere preocuparea actuală pentru reformarea sistemului educaţional românesc, un grup de elevi ai secţiilor de Filologie şi Teologie din învăţămîntul preuniversitar românesc vine cu o propunere în legătură cu studiul limbilor clasice. Mîhniţi de decizia recentă de a elimina limba latină din rîndul disciplinelor de bacalaureat şi de marginalizarea treptată a limbilor clasice în învăţămîntul liceal din ultimii ani, dorim să evidenţiem pe scurt importanţa acestor discipline şi să prezentăm propunerile noastre în acest sens.
Contextul integrării europene ne obligă să nu renunţăm la studiul limbilor clasice, mai ales cînd ştim cu cîtă seriozitate se studiază aceste discipline în ţări precum Germania, Italia sau Franţa. Cultura europeană are la bază cultura antică greco-romană, astfel încît este indubitabil necesar să cunoaştem fundamentele spiritualităţii Antichităţii clasice pe care le moştenim.

Asemenea unui copil ce îşi uită părinţii, limba română, studiată izolat de limba latină, şi-ar pierde firea şi chintesenţa.
Scopul studierii limbii latine nu este neapărat unul în sine şi pentru sine, ci, studiind latina, aprofundăm, în acelaşi timp, firea limbii noastre române. Căci într-un organism găsim toate elementele celorlalte organisme care i-au dat naştere; aşadar, este firesc ca şi limba noastră, ca fiică a limbii latine, să menţină toate elementele ,,organismului“ din care îşi trage seva.
Astfel, substantivul românesc este singurul din toate celelalte limbi romanice care păstrează trei declinări rezultate din remodelarea celor cinci declinări latineşti; se înţelege, de aici, că limba română este singura limbă romanică în care substantivul are forme cazuale marcate cu desinenţe specifice pentru: nominativ-acuzativ, genitiv-dativ şi vocativ. Verbul, de asemenea, continuă toate cele patru tipuri de conjugare, cele trei moduri personale şi nepersonale, precum şi sistemul de bază al timpurilor verbale.

Este de prisos să mai menţionăm că elementele de bază pentru terminologii care acoperă majoritatea domeniilor vieţii materiale şi spirituale sînt furnizate de fondul lexical latin. Ca alt argument adus în sprijinul importanţei limbii latine stau termenii de specialitate, precum cei juridici (dreptul roman stă la baza dreptului modern) şi biologici (numele ştiinţific al tuturor speciilor de plante şi de animale). Dar, mai presus de toate aceste argumente, rămîne frumuseţea limbii latine, ce nu poate fi valorificată decît cunoscută fiind. Căci nu putem iubi ceea ce nu cunoaştem...
Studiile clasice au, de asemenea, o importanţă majoră pentru dezvoltarea spiritului civic şi politic al unui tînăr. Teoriile antice despre democraţie, care îşi are originile în Grecia antică, preocuparea constantă a gînditorilor politici antici de a găsi o constituţie statală care să asigure echilibrul perfect între libertate şi ordine, conştiinţa lor pronunţată despre importanţa contribuţiei fiecărui cetăţean la construirea binelui comun sînt elemente care ne învaţă să analizăm critic contextul politic actual şi să ne asumăm în mod responsabiL statutul de cetăţeni. Mai mult decît atît, studiul limbilor clasice asigură accesul la preceptele de bază ale retoricii, care, pe de-o parte, ne învaţă să ne exprimăm opiniile în mod argumentat şi convingător şi, pe de altă parte, ne face mai imuni la eventualele manipulări realizate pe calea cuvîntului.

Menţionăm că decizia neaşteptată a eliminării limbii latine din programa de Bacalaureat a generat multă confuzie în rîndurile elevilor de la profilurile umaniste întrucît mulţi dintre aceştia se orientaseră spre alegerea acestei discipline la cea de-a treia probă a examenului, familiarizîndu-se, de-a lungul celor trei ani de studiu, cu programa la această disciplină.
Consecinţa imediată a scăderii treptate a  numărului de ore consacrat limbii latine în liceu, ce culminează acum cu eliminarea ei de la bacalaureat (în condiţiile în care greaca a fost deja de mult suprimată) este apariţia tot mai multor diletanţi şi amatori în domeniul culturii umaniste, facultăţile de profil fiind nevoite sa înceapă studiul acestor discipline de la zero, astfel că, după cei trei ani de studenţie, cîmpul de cuprindere al tinerilor clasicişti se reduce inevitabil la ceea ce în alte vremuri însemna cultura generală.
 
Avînd ca sprijin argumentele prezentate mai sus, înaintăm următoarele propuneri:
 
n introducerea limbii latine printre disciplinele opţionale la cea de-a treia probă scrisă a examenului de bacalaureat la profilurille de Filologie şi Teologie;
n revenirea la două ore de limba latină pe săptămînă la profilul Filologie, la care să se adauge două ore de limba greacă la cel de Teologie;
n înfiinţarea unei clase de Filologie Clasică în liceele din principalele centre universitare româneşti;
n crearea cîte unui Centru de Excelenţă pentru elevii cu rezultate deosebite în acest domeniu în principalele centre universitare româneşti.
 
Sperăm că argumentele noastre vor fi luate în considerare şi că propunerile noastre vor fi concretizate cît mai repede cu putinţă în noua Reformă a Învăţămîntului.
Reprezentanţi
ai elevilor claselor IX-XII:
Elvira DINU,
Maria-Lucia GOIANĂ,
Mihai GRIGORAŞ,
Simona MIHĂILĂ
Mihail QARAMAHArticole in legatura
Elevii noştri înaintea bacalaureatului la limba română

Comentarii utilizatori

un apel catre domnul ministru!
prof.tudor vladoi, Vineri, 22 Ianuarie 2010, 06:55
Cititi, va rog, si demersul meu :http://www.anabirchall.ro/guest-post-propuneri-pentru-ministru-funeriu/comment-page-1/#comment-18731, cu comentariile aparute dupa publicarea apelului! E atat de necesara repunerea limbii latine pe locul cuvenit, in conditiile in care este de departe vizibila alterarea limbii romane actuale! E jenant sa devii factor de conducere si sa primesti observatii de la cei subordonati! Sa nu uitam proverbul cu buturuga! E nevoie stringenta de latina! Chiar si la facultatile d e jurnalism, pe internet fiind articolele publicate pline de greseli...! E nevoie de o masura radicala, de intoarcerea la modelul antic! MULTUM IN PARVA!
Latina si Elina
livia, Joi, 21 Ianuarie 2010, 21:46
Cum sa-si cunoasca radacinile actualii si viitorii elevi / liceeni, daca nu vor invata aceste doua limbi (latina - 1-2 ore pe saptamana; elina / greaca moderna - optional). Ganditi-va, domnilor ministri, ce fel de absolventi veti darui Tarii!!! Doriti sa ne pierdem in acest univers numit: U.E., fara nicio identitate???
perfect valabil
catalin, Joi, 21 Ianuarie 2010, 21:23
nu înţeleg de ce învăţământul românesc s-a scămoşat într-un asemenea hal...în contextul în care în Occident aceste limbi vechi sunt foarte preţuite. În Franţa, de pildă, una dintre probele obligatorii la bac e latina. Nu se poate ca un elev absolvent de FILOLOGIE să nu aibă cunoştinţe sistematice de limbă latină. Să nu mai pun la socoteală că mai demult se studia şi elina. A termina un liceu doar pentru o medie la bacalureat (care constituie fatalmente si examenul de admitere la Universitate!) echivalează cu distrugerea unei educaţii solide. Elevii nu mai studiază nici măcar operele majore ale umanităţii...Civitas Dei este una dintre ele!
utinam! (o, daca!)
Mara Popa, Joi, 21 Ianuarie 2010, 17:44
Ar fi onorabil ca noul ministru si echipa lui sa isi asume un act de curaj si sa opreasca tavalugul anticultural, antiumanist si antiromanesc din invatamantul nostru, ce s-a manifestat in ultimii ani.
Bravo!
MN, Joi, 21 Ianuarie 2010, 14:41
Nu pot să spun decât vorbe de bine, însă acţiunea ar trebui să aibă o amploare mai mare! Iubesc limba greacă şi limba latină. Eu una nu le-aş da pentru nimic în lume şi, chiar de-ar fi să nu se mai studieze în şcoală, cred că puterea până la urmă e ambiţia fiecăruia dintre noi!

Addendum

Excelent articolul lui Cristian Pârvulescu din România Liberă de azi, http://www.romanialibera.ro/opinii-comentarii/a175346-tentatia-irationalului.html.
În schimb, alături, un text agresiv al lui Cristian Câmpeanu - un mult prea activ "martor al lui Băsescu" care se căznește din greu să-l includă pe Crin Antonescu printre politicienii iresponsabili din confreria flăcării violet, dar nu observă nicio clipă prezența obsesivă a șamanului Manolea în preajma președintelui Băsescu. La mijloc, Mirel Bran, în "le Monde", http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/01/21/en-roumanie-le-chef-de-la-gauche-battu-a-la-presidentielle-se-dit-victime-de-sorcellerie_1294849_3214.html, se face că nu vede umbre violet decît la PSD, la Președinție nu-l supără nimica.

Dar, bîntuind pe Youtube, iată ce am găsit: imagini video de la o ceremonie de exorcizare a dnei Sarah Palin, cît pe-aci vicepreședinte al SUA. Brusc m-am întrebat dacă Mircea Geoană nu o fi aflat cumva că parapsihologia pop e trendy în anumite cercuri republican-conservatoare? Asta i-ar semăna cu asupra de măsura.

joi, 21 ianuarie 2010

Alternative

Reflectînd aseară pe marginea comentariilor, mai degrabă sceptic/ironice, referitoare la șamanul lui Băsescu, mi-am dat seama că există două ipoteze contrarii, care deschid însă fiecare cîte o eventualitate, ambele fiind, paradoxal, convergente:
1. Șamanul este un escroc care își păcălește clienții. Asta înseamnă că avem în fruntea statului doi fraieri, ceea ce e inadmisibil.
2. Șamanul dispune efectiv de capacități de influențare. Asta înseamnă că alegerile, inclusiv cele prezidențiale, sînt o păcăleală: românii nu au votat pentru (sau contra) unui domn pe nume Aleodor Manolea, ei au votat ca Traian Băsescu să fie președinte (sau nu). În locul președintelui însă, altcineva decide pe căi incontrolabile constituțional. La limită, șamanul va decide dacă România intră în război sau încheie pacea - ceea ce e iarăși inadmisibil.

În ambele ipoteze așadar, dincolo de ridicolul evident zace o problemă politică majoră: prima ipoteză înseamnă că românii au votat pentru DOI prostănaci, a doua  - că au crezut că votează pentru unul dintre ei, dar au votat de fapt în ambele cazuri pentru șamanul Manolea.

miercuri, 20 ianuarie 2010

Despre orice, înafară de flăcări violete

M-am săturat de programare neurolingvistică și de flăcări violete, echivalentul contemporan al cargo-cultului, cum scria un coleg din SUA. Dintre puținele vești bune ale acestui ridicol episod, aceea că dl. Prigoană Senior are umor (eu i-am spus să-și pună cravată violet, dar el nu și nu, Batman, Batman...) nu răcumpără, totuși, enorma adorație de sine a personajului.
Dincolo de pitorescul situației, nu pot să nu mă întreb, mai avan încă decît la începutul acestei luni, cînd am descoperit că Armata Română participă la chermeză, cum să calific faptul că atît Întîiul, cît și Al Doilea Bărbat al statului se încred în același guru paranormal. În 1963, am aflat că fosta colonie franceză Coasta de Fildeș avea un sistem constituțional perfect republican - Președinte, Parlament, Consiliu de Miniștri - cu o singură deosebire: legile înaintate spre promulgare erau mai întîi avizate de vrăjitorul personal al președintelui, care ghicea în șoareci albi dacă legea e bună sau nu pentru popor.

Poate că asta e reforma constituțională pe care ne-o pregătește dl. Băsescu, cu dl. Aleodor Manolea ghicind (în cocoși albi, cumva?) dacă o lege merită să fie promulgată sau nu.

Apollon era zeul divinației, dar arăta cu totul altfel decît dl. Aleodor:


vineri, 15 ianuarie 2010

http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=13964 este adresa la care se găsește prezentarea unei inițiative foarte interesante a Teatrului din Craiova: CONSTELAȚIA HAMLET. E vorba de  prezentarea unei multitudini de puneri în scenă a dramei: Oskaras Korşunovas la Teatrul Municipal din Vilnius (Lituania), Thomas Ostermeier (Teatrul Schaubühne din Berlin); Monika Pecikiewici (Teatrul Polski din Wroclaw); Yuri Butusov (Teatrul de Artă "Cehov" din Moscova); Yoshihiro Kurita (Ryutopia Noh Theatre Shakespeare din Niigata); Tim Carroll (Factory Theatre din Londra); Lee Yun-Taek (Street Theatre Group din Seoul); Enrique Diaz (Compania Cia des Atores din Rio de Janeiro); Fredéric Dussenne (Teatrul "Rideau de Bruxelles"); Elizabeth Le Compte (The Wooster Group din New York).

Vă propun în avanpremieră o versiune mai puțin obișnuită a monologului:

miercuri, 13 ianuarie 2010

Zei greci

puteți admira cataloage electronice superb ilustrate ale unor importante muzee din Grecia, începînd cu cel de la Olimpia și cu vechiul Muzeu al Acropolei de la Atena. Bucurați-vă!


Fragmente de fragmentarium

Unu. Am în fața mea, pe masă, un pachet de batiste "de unică folosință" cum se spune doct la televizor. pe pachet scrie "batiste nazale". Cu genul proxim e OK, dar nu pot pricepe ce e cu diferența specifică. Îmi amintesc inevitabil de "Vinișorul Mioritic" din vremea răposatului.
Doi. Aflu din ziare, cîte mai apar, că în Moldova vecină și prietenă s-a dezlănțuit o dezbatere furtunoasă pe tema unui cîntecel compus și interpretat de un vameș de la Ungheni, Pavel Turcu. Am ascultat cîntecelul pe adresa http://sp2.ro/eurovizion. O manea, dragii moșului ("ai babei" consună mult prea bine cu realitatea crudă), ca toate manelele, dar care are peste 80.000 de vizualizari, peste 800 de fani pe Facebook si cateva zeci de sustinatori foarte activi pe bloguri. Opinia publică din Republică e dramatic divizată între cei care se consideră jigniți, iară nu reprezentați, de un manelist ot Ungheni - și diletant pe de-asupra, și cei care susțin autenticitatea, și deci legitimitatea acestei reprezentări. 
Ghici ghicitoarea mea: cine sînt partizanii autenticității? Ei bine, nu, nu amatorii de rînd de manele, care păstrează doar pentru propria desfătare aceste nobile creații muzical-literare, dar se jenează cumva să iasă cu ele în lumea mare. DImpotrivă, intelectualii fini au curajul de a sfida ideile preconcepute și susțin că manelele de la Ungheni reprezintă sufletul colectiv contemporan și trebuie lăsate să cînte la Oslo. Ce noroc pe ei că se luptă doar pentru competiții muzicale, și nu pentru alegeri prezidențiale pe ritmuri de manele compuse de Florin Salam! 
 Rămîne totuși un fapt esențial, anume că perversitatea intelectualilor fini nu se dezminte nici pe celălalt mal al Prutului.

luni, 11 ianuarie 2010

Haz de necaz

O amicală intervenție pe marginea textului meu de ieri, 10 ianuarie, mă întreabă oare cine se amuză de proza mea cam sofisticată pentru vremile pe care le trăim. Răspund, iubită prietenă, cu toată candoarea: eu însămi. Eu fluier prin codrii ăștia pe unde haiducesc ba pesediști călări, ba pedeliști blindați, ca să-mi fac curaj. Dacă n-aș rîde, te pomenești că m-ar podidi plînsul, și nu se face. Ba, mai ales, nu se merită.

duminică, 10 ianuarie 2010

După ce dl. Hrebenciuc ne-a mai colorat odată existențele, din rozalui în ultraviolet, aflăm acum de la un ditamai generalul că, pentru prima dată în istorie (universală, după umila-mi părere), alegerile ari fi fost cîștigate prin magie electorală. Într-un articol publicat de S. Golea în "Libertatea" cu titlul Băse l-a bătut pe Geoană cu «Steaua Vrăjitoarelor» ni se spune că eminentul specialist în tehnici paranormale, generalul de brigadă Emil Străinu, doctor în ameninţări neconvenţionale, susţine că în timpul confruntării dintre Traian Băsescu şi Mircea Geoană din Palatul Parlamentului grupuri de specialişti în tehnici metapsihice, dispuse în formă de pentagramă în jurul acestei clădiri, au influenţat de la distanţă claritatea mentală a candidaţilor. Adică această campanie a fost un război al “magilor electorali”.

Scepticismul meu e îndeobște calm și mai degrabă moderat, dar de data asta mă simt cu totul depășită. De la bubulii lui Pavel Coruț n-a mai avut parte de un asemenea șoc. Știam dintr-o sursă imbatabilă (persoana care ne citea contorul de gaze) că o soră a lui Ceaușescu cultiva diverse "Mame Omizi", ca să zic așa, și Coana Rița afirmase, conform sursei, că și fratele, și cumnata, aveau prezicătoare ca Brejnev. Aflasem chiar o poveste senzațională cu o broască albă care și-ar fi înfipt ghearele (sic!) în perete menind a rău. Ca și național-comunismul, ocultismul pare să fie răspîndut mult dincolo de limitele elitei politice ceaușiste.
Prima întrebare care mi se ridică dinainte (și face să mi se ridice părul din cap) este următoarea: cum e posibil ca Armata Română să cultive și să înalțe în grad  un specialist în tehnici paranormale, doctor în ameninţări neconvenţionale, acest Pavel Coruț al noului deceniu? A doua: fabulează generalul, sau chiar s-au găsit cîteva sute de pedeliști înfocați care să se dispună în pentagramă de la Cișmigiu la Palatul Parlamentului și vice versa? A treia: printre acești magicieni electorali se aflau oare și colegii Liiceanu, Preda, Patapievici și Mihăieș? De Sever Voinescu și de Traian Ungureanu n-are rost să mai întreb, erau în public la dezbatere. A patra și ultima: oare cînd o vom putea admira pe dna Udrea zburînd, călare pe mop, spre celebrări turistico-walpurgice?

Încă o premieră?

De cînd ne-a fericit votul popular cu un președinte jucător, premierele politice se țin lanț: cea mai răsunătoare - am avut parte de prima suspendare prin votul Parlamentului a unui șef de stat și de primul interimat - a fost și cea mai nocivă, asigurîndu-i lui Băsescu o longevitate politică pe care altfel poate cu nu ar fi obținut-o. Dar am mai avut parte și de prima moțiune de cenzură votată de majoritatea parlamentarilor, de primul guvern demis și totodată interimar, de primul ministru demis printr-o hotărîre a justiției (aproape că am uitat că dl. Blaga a fost non-ministru pe timpul alegerilor), de primul prim ministru instalat a patra oară consecutiv la Palatul Victoria. În fine, dar nu în ultimul rînd, avem acum de cîteva ceasuri primul buget respins de comisia de buget și finanțe a Parlamentului României.Cînd eram studentă, circula - mai ales prin taberele de muncă așa-zis voluntară - un cîntecel cam porcos, cu o jună copilă a cărei mamă afla cu disperare că fiica-i propășește practicînd cea mai veche meserie din lume. Nu mai țin minte decît refrenul: I-am zis "lasă, mămică, / Experiența nu stri-iică"...

luni, 4 ianuarie 2010

Moștenitori

Clanu'mic te fură-ncet


Ioan GROSAN, ioan.grosan@ziua.ro

Afacerea Ciorogarla mai arunca o raza de lumina asupra unui lucru pe care-l stie toata lumea: ca Romania e condusa, dominata de clanuri. De toate culorile, de toate nuantele: politice, so­ciale, mafiote s.a.m.d. E Romania de underground, de unde, din cand in cand, ni se aduc la suprafata, precum cateva oase de mamut lanos, niste ciosvarte pe care sa le mestece publicul flamand de senzational. Dar ce dinozauri nestiuti nu se misca pe dedesubt, cand nu zac in amortire, gata sa se activeze la cel mai mic impuls! Mai mult, aceste clanuri nu actioneaza izolate, de capul lor, ci se prind reciproc in increngaturi, intr-un lant trofic pe care nici probele ADN nu-l mai pot deslusi. Modelul Eugen Preda e graitor in aceasta privinta: sportiv olimpic, angajat al MAI, interlop. Ce sa vrei mai mult? Poata fi eradicata aceas­ta plaga intr-un timp rezonabil? Dupa parerea mea, nu poate. Politiei si justitiei italiene i-a trebuit mai mult de-o jumatate de secol ca sa patrunda cat de cat in structurile Mafiei si sa le aduca, o parte din ele, la tribunal; dar actiunea e departe de a se fi incheiat. Or, la noi, cu atatea chichite juridice, cu atatea interese de afaceri convergente si cu atatea formule populare care definesc, de fapt, coruptia ("Lasa-ma sa te las", "Daca nu curge, pica", Daca esti om cu mine, sunt om cu tine", "iti racesti gura de pomana", Ma rog, si cu s-a ales?", "Ei, n-o fi dracu' chiar asa de negru!..." etc. etc.) sunt sla­be sperante sa se rezolve ceva in sensul amintit mai sus. Ciumetele de Brucan dadea in 1990 un interval de douazeci de ani pentru intrarea noastra, dupa iesi­rea din comunism, in normalitate. Vazand la ce se se-ntampla acum, putem con­chide cu traditionala urare "La mult mai multi ani!"

 Am reprodus aici, fără autorizare, acest excelent text al dlui Groșan dintr-un motiv foarte precis: acela că îmi evocă cu mult mai mare intensitate decît madlena lui Proust senzația pe care, intermitent dar vivace, am trăit-o la Cotroceni în cei patru ani în care am fost consilier acolo. Cînd și cînd - la mineriade, evident, dar și cînd cu Țigareta, și cu procesul interminabil al Șogunului - prietenul dlui președinte Băsescu și al flotei comerciale românești, cel pe care l-a lăudat pentru afacerile cu Asia centrală în recenta dezbatere finală după ce l-a scos din pușcăria la care fusese condamnat pentru nu mai puțin de 16 ani - aveam senzația că, zbătîndu-ne pentru reformarea instituțiilor și economiei sau pentru admiterea României în NATO, noi mergeam de fapt pe o pojghiță foarte subțire de gheață, iar dedesubt fojgăiau tot felul de animale de pradă primare, arhaice, oarbe poate, dar foarte lacome și extrem de viclene. Ciorogîrla și toate dezvăluirile din campanie mi-au suscitat aceeași senzație de lumi paralele, una în care dezbatem și ne zbatem votăm și scriem cărți, și o alta, cavernoasă și primitivă, în care mișună cu totul alte ființe.
O senzație similară mi-a provocat lectura unei cărți de mare succes, Confesiunile unui cafegiu, a dlui Florescu. Regret că nu am știut de cafelele lui minunate din vremea comunismului, dar ce am aflat din carte depășeșe cu mult senzaționalul unei Blue Mountain jamaicane. Încrengătura secretă de securiști, speculanți, KGB-iști, dame și naivi amatori de cafea pe care o evocă această carte mi-a lămurit, mai mult decît orice analiză socio-politică, de ce trăim și azi împresurați de această materie vîscoasă și dezgustătoare a clanurilor mafiote: e foarte clar, nu democrația le-a inventat, aproape că-mi vine să spun, vice-versa, că ele au inventat democrația.

duminică, 3 ianuarie 2010

Idei noi pentru un An Nou

Capacitatea mea de a mă detașa de conjunctura politică și de efemer nu e prea strălucită la început de an, chiar dacă nu pot spune că m-ar pasiona competiția dintre Radu Stroe și Honorius Prigoană, ori manelele politice ale lui Traian Băsescu la OTV. Ce cred eu că e important în acest nou an este ca dezbaterea constituțională și politică să permită degajarea unui nou proiect de anvergură pentru România.

Dacă ar fi după mine, aș adopta drept obiectiv prioritar societatea bazată pe cunoaștere și drept lozincă - "Pentru o Românie educată". Atîta vreme cît elitele noastre sînt în cel mai bun caz informate, nu educate; atîta vreme cît, adresîndu-se poporului, nu cetățenilor, demagogii reușesc să cîștige și, mai grav, să  guverneze; atîta vreme cît dimensiunea umanistă a culturii e sistematic marginalizată, iar cunoașterea teoretică e îngropată sub pretinse aplicații de un practicism miop, e clar că România nu va putea deveni o societate funccțională și că pericolele populismului vor continua să ne pîndească la fiecare colț.Ambrogio Lorenzetti (Siena), Allegoria del buon governo, detaliu