duminică, 16 ianuarie 2011

Catherine Durandin & Zoe Petre, România post 1989

 
Cuprins

Zoe Petre
Cuvânt înainte la ediţia în limba română / 7

Catherine Durandin
O ELIBERARE DIFICILĂ / 11
   Drumul lung al eliberării / 14
   O eliberare zbuciumată / 25
   Eliberare şi epurare / 32
   Opacităţi / 37
   Iarna românească, noiembrie 1989:
       nu se întâmplă nimic / 40
   Semnale ciudate / 43
   Ultimul congres al Partidului Comunist / 47
   Întrebări… / 50
  Atunci… / 57

Zoe Petre
ROMÂNIA, SFÂRŞITUL LUI 1989 / 63
   Noiembrie, ultimul bal... / 63
   La capătul puterilor / 66
   O liberalizare bine temperată / 73
   Naţional-comunismul / 83
   Noiembrie mohorât / 91
   A fost sau n-a fost? / 96
   Timişoara / 98

Zoe Petre
REVOLUŢIA ŞI „REVOLUŢIA ÎN DIRECT” / 101
   Instantaneul unei puteri care se prăbuşeşte / 101
   Noaptea / 104
   Un imaginar care aşteaptă să fie descifrat / 105
   Jos comunismul! / 111
   Armata / 114
   Semne / 116
   Revoluţia în direct şi protagoniştii acesteia / 120
   Cele nespuse / 129

Zoe Petre
MARŞUL CEL LUNG. Democratizarea societăţii
  româneşti, 1990-2007 / 139
   România – o excepţie? / 139
   Cei 20 de ani ai lui Silviu Brucan / 141
   Manipulări / 146
   Sfera politicii / 151
   Din nou începutul: societatea civilă / 157
   Putere versus opoziţie / 158
   Stalinism cu faţă umană / 165
   Iliescu: fenomen sau sindrom? / 172
   Opoziție versus putere/ 175  
  Un parcurs iniţiatic / 190
   O constituţie ambiguă / 195
   Către o alternativă / 198
   Norocul şi nenorocul Convenţiei Democratice
         din România / 212
   Problema minorităţilor / 220
   România şi contextul regional / 223
   Dureroasa renaştere a statului / 226
   Bătălia pentru reforma economică / 242
   Romania agrară şi marile ei dificultăţi / 245
   Cetăţenia europeană şi provocările acesteia / 251
   Scena politică şi actorii ei / 253

CATHERINE ŞI ZOE / 269

Catherine Durandin
CONCLUZII FĂRĂ CONCLUZII
   Sfârşit… / 281
   Dacă este vorba despre DEMOCRAŢIE
       şi POLITICĂ… / 283

Zoe Petre
CONCLUZII BIS: ROMÂNIA, STUDIU DE CAZ/ 287

Bibliografie / 293

Un comentariu: