vineri, 13 iulie 2012

Recomandările Comisiei de la Veneția în materie de referendum

 
COMISIA EUROPEANĂ PENTRU DEMOCRAŢIE PRIN DREPT (COMISIA DE LA VENEŢIA).
CODUL DE BUNE PRACTICI ÎN MATERIE DE REFERENDUM
Adoptat de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea de-a 19a reuniune (Veneţia, 16 decembrie 2006) şi de Comisia de la Veneţia la cea de-a 70a Sesiune Plenară (Veneţia, 16-17 martie 2007)

4. O dată cu extinderea democraţiei pe continentul european, atât alegerile pluraliste, cât şi recurgerea la referendum au devenit tot mai frecvente.
5. În consecinţă, de un număr de ani, Adunarea parlamentară şi-a manifestat interesul faţă de chestiunea referendumului şi a bunelor practici în materie. Activitatea acesteia a condus la adoptarea, pe 29 aprilie 2005, a Recomandării 1704 (2005) referitoare la „Referendumuri: bune practici europene”.  În această privinţă, Adunarea a cooperat cu Comisia de la Veneţia, care şi-a prezentat observaţiile asupra recomandării mai sus menţionate, la cererea Comitetului de Miniştri, şi a redactat un raport de sinteză în baza răspunsurilor primite din partea membrilor săi la chestionarul în problematica referendumului. Raportul este intitulat „Referendumul în Europa – analiza reglementărilor juridice din statele europene”.
6. S-a vădit a fi necesară elaborarea unui document de referinţă al Consiliului Europei în materie referendară, ca pandant al Codului de bune practici în materie electorală. Această sarcină a fost preluată de Consiliul pentru Alegeri Democratice, în baza contribuţiilor a trei membri ai Comisiei de la Veneţia, domnii Piter van Dijk (Olanda), François Luchaire (Andorra) şi Giorgio Malinverni (Elveţia).
7. Liniile directoare privind organizarea referendumului au fost adoptate de Consiliul pentru Alegeri Democratice cu ocazia celei de-a 18-a reuniuni (Veneţia, 12 octombrie 2006) şi de Comisia de la Veneţia în cea de-a 68-a sesiune plenară (Veneţia, 13-14 octombrie 2006).
8. Aceste linii directoare sunt însoţite de un memorandum explicativ, adoptat de Consiliul
pentru Alegeri Democratice cu ocazia celei de-a 19-a reuniuni (Veneţia, 16 decembrie 2006) şi de Comisia de la Veneţia în cea de-a 70-a sesiune plenară (Veneţia, 16-17 martie 2007).

Am verificat în continuare variantele in engleză și  româna - accesibile pe internet http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD%282007%29008-e.asp și am constatat că varianta română este doar un rezumat al celei engleze, franceze, etc. De aceea, reproduc aici textul integral în engleză:

50. Based on its experience in the area of referendums, the Venice Commission has decided to recommend that no provision be made for rules on quorums.
51. A turn-out quorum (minimum percentage) means that it is in the interests of a proposal’s opponents to abstain rather than to vote against it. For example, if 48% of electors are in favour of a proposal, 5% are against it and 47% intend to abstain, the 5% of opponents need only desert the ballot box in order to impose their viewpoint, even though they are very much in the minority. In addition, their absence from the campaign is liable to increase the number of abstentions and thus the likelihood that the quorum will not be reached. Encouraging either abstention or the imposition of a minority viewpoint is not healthy for democracy (point III.7.a). Moreover, there is a great temptation to falsify the turn-out rate in the face of weak opposition.
52. An approval quorum (acceptance by a minimum percentage of registered voters) may also be inconclusive. It may be so high as to make change excessively difficult. If a text is approved – even by a substantial margin – by a majority of voters without the quorum being reached, the political situation becomes extremely awkward, as the majority will feel that they have been deprived of victory without an adequate reason; the risk of the turn-out rate being falsified is the same as for a turn-out quorum.

În aceste condiții, consider că nu doar Parlamentul României, ci și Curtea Constituțională trebuie să-și pună de acord deciziile cu recomandările de bune practici ale  COMISIEI EUROPENE PENTRU DEMOCRAŢIE PRIN DREPT (COMISIA DE LA VENEŢIA). 

Cît despre oficialii UE care cer României să NU respecte recomandările Comisiei de la Veneția, vă las să judecați singuri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu