miercuri, 16 octombrie 2013

Democrație antică. democrație modernă - II

 
Zoe Petre, “Democrație antică, democrație modernă”, in Alexandru Mamina, ed., Capitalism și democrație. Principii, Structuri, Evoluţie, Târgoviște 2013, pp. 39-54.
.............................................................................................................
Cultura română modernă din sec. XIX a fost în genere înclinată, mai mult sau mai puțin formal, să susțină valorile democrației – desigur, de fiecare dată în limitele pe care le definea imaginarul politic al vremii și opțiunea fiecărui autor: în limitele parlamentarismului cenzitar, care este singura formă de democrație pe care lumea democratică o cunoaște înainte de Primul război mondial, și înfățișînd-o cu ironie mușcătoare în cazul lui Caragiale, cu o privire lucidă din partea majorității rurale la Creangă, cu severă analiză critică și din partea unui conservator la Titu Maiorescu, și din cea a primilor socialiști, ca Gherea. Capitalismul însă este rareori asumat, nu îndeajuns analizat – poate cu excepția lui Ștefan Zeletin - și aproape întotdeauna înfățișat în culorile cele mai defavorabile. Perioada interbelică nu corectează această viziune integral negativă asupra societății capitaliste, ba mai mult, îi adaugă, în zonele cele mai active ale dezbaterii publice, ceea ce aș numi “lepădarea de democrație”. Că aceasta este negată explicit în ideologiile extremei drepte, sau implicit în ideologia comunistă, rezultatul e același. Votul universal, consfințit de Constituția din 1923, nu a corectat această devalorizare a democrației parlamentare, dimpotrivă.
Așa încât, atunci când democrația a fost abolită, mai întâi de regimul autoritar al lui Carol al II-lea, apoi de dictatura legionară, în fine – de dictatura antonesciană, nici măcar partidele politice nu au rezistat într-o măsură semnificativă, iar societatea civilă a rămas amorfă și divizată, dar în cel mai bun caz indiferentă. Intelectualii de frunte au participat cu un oportunism dezolant la legitimarea acestei destructurări nedemocratice[1]; cele câteva excepții sunt cu atât mai demne de laudă. E de prisos să adaug că aceste turbulențe politice nu au afectat principiile fondatoare ale capitalismului și proprietății private, chiar dacă în fapt deportările și confiscările de bunuri au făcut numeroase victime atât în rândul cetățenilor români de origine evreiască din Vechiul Regat, la care s-au adăugat și evreii, și românii din nordul Transilvaniei.
Fapt e că scurta și fragila revenire la normalitate din anii imediat următori Armistițiului nu a mai putut aduce o consolidare a democrației, dar a asistat în schimb la începutul unei destructurări de fond, nu doar a capitalismului, ci de-a dreptul a proprietății private. Proprietatea funciară este prima victimă a acestei destructurări masive, urmată de lovitura de moarte pe care o suferă capitalul financiar odată cu așa-zisa stabilizare a monedei. Instaurarea deplină a puterii comuniste la 30 decembrie1947 este urmată aproape imediat, la 11 iunie 1948, de marea naționalizare, care desființează de iure și de facto capitalismul în România. Culmea e că această anihilare a unei dificile progresii de aproape un secol se face în numele unei așa-zise democrații revendicate istoric, de vreme ce data aleasă de autărități proclamă explicit continuarea “cu alte mijloace” a revoluției – culmea, burgheze! – de la 1848: centenarul Proclamației de la Islaz transpune în practică concluziile Congresului V al PCR, care formula pentru prima dată teza desăvârșirii obiectivelor pașoptiste de către avagarda proletariatului, Partidul Comunist.
E imposibil de determinat în ce măsură aceste echivalențe factice erau convingătoare chiar pentru emitenții lor, ca să nu mai vorbim de destinatari. Fapt e însă că instaurarea regimului represiv – de o sălbăticie fără termen de comparație în întreaga istorie a României – distorsionează chiar și măsuri care s-ar fi înscris, prin natura lor, într-o reformare democratică, cum ar fi dreptul complet de vot acordat femeilor[2]. Falsificarea sistematică a principiilor democrației reprezentative – de la Constituție la mimarea votului, absolut ridicolă într-un sistem monopartit, la mascarada legiferării de către o Adunare Națională a unanimităților perpetue – a anihilat în vața publică înseși valorile fondatoare ale democrației.
            După 42 de ani de la instaurarea deplină a regimului comunist, acesta avea să se prăbușească în decembrie 1989. Este cu atât mai semnificativ faptul că – poate și sub influența “revoluțiilor de catifea” contemporane, dar mai ales datorită memoriei colective persistente și unui cult subteran al României interbelice, cu instituțiile ei și cu valorile ei, - revoluția din 1989 s-a petrecut integral sub semnul revendicării democrației: lozincile negative – Jos Ceaușescu mai întâi, apoi tot mai sonor Jos Comunismul au fost mereu însoțite de sloganul generic Libertate, dar și de cel specific, alegeri libere[3], ba chiar și de un program politic clar articulat, susținut de revoluționarii de la Timișoara în frunte cu Lorin Fortuna, program în centrul căruia se afla revendicarea reinstaurării democrației în formele ei cele mai moderne.
            În schimb, revendicarea capitalismului ca atare nu s-a făcut auzită. În timpul primelor luni de după revoluție, politicul a dominat imaginarul societății românești, în vreme ce primele privatizări se făceau aproape în secret, și în beneficiul exclusiv al celor inițiați. Chiar și ceva mai târziu, nu capitalismul este cel care ocupă spațiul discursiv, ci pe de-o parte formularea lui pudică, economia funcțională/socială de piață , iar pe de altă parte, problema restituirii proprietăților expropriate – o chestiune care depășește cu mult limitele unei probleme socio-economice, având conotații politice, morale, de psihologie individuală și colectivă, implicând un întreg imaginar identitar atât de partea celor care sperau să-și reprimească bunurile materiale și simbolice, cât și din partea celor care nu voiau să le restituie cu niciun preț.
            Absența vreme de decenii a proprietății private libere a fost una dintre marile piedici în calea construcției democratice în România, poate mai mult decît în celelalte state ex-comuniste cu excepția spațiului sovietic. E probabil, într-adevăr, că în România elita conducătoare comunistă a urmat în cel mai înalt grad modelul sovietic, desființând, practic, întreaga economie privată.  Consecințele acestei distrugeri în economie sunt dintre cele mai evidente sechele ale perioadei comuniste, de la absența, aproape un deceniu, a infrastructurii bancare, esențială pentru dezvoltarea economică în capitalism, la absența unei clase de manageri. Regret că termenul echivalent, de mult încetățenit în limba română, gestionar, are sensul aproape peiorativ de responsabil de Alimentară goală de mărfuri, dar această notabilă restricție de sens spune exact ce vreau să spun, anume că nu au existat de fapt, în România post-comunistă, persoane calificate să administreze profitabil și corect o întreprindere privată. Acestor carențe li s-a adăugat ignoranța aproape completă în legătură cu practicile uzuale într-o economie de piață, inclusiv în legătură cu etica acestei lumi capitaliste – de pildă, în legătură cu contractul, care, în Occident, e o piatră unghiulară nu doar a capitalismului, ci și a relațiilor din societate, cel puțin începând din sec. XVI, și care, la noi, a redevenit o tocmeală personalizată, așa cum fusese până spre finele sec. XIX.
S-au adăugat, după vremi, valurile succesive de urbanizare, în care se poate observa cum rude, consăteni, colegi de atelier, etc., s-au adus unii pe ceilalți la oraș, în activul de partid sau în Securitate : Ceaușescu a consolidat această tendință, populând activul de partid, ministerele și direcțiile întreprinderilor cu tot felul de neamuri, unele din Olt, altele din Argeș, dinspre nevastă, și exemplul lui a fost urmat în masă: o prosopografie a perioadei comuniste ar fi un excelent instrument de analiză socio-istorică.
Penuria accentuată a ultimei decade ceaușiste a generalizat relațiile de schimb în natură, în care raporturile de înrudire, cunoștințele, neamurile, jucau un rol esențial, nu doar pentru familia de muncitori sau mărunți funcționari de la oraș care făcea periodic expediții la părinți, la țară, ca să cumpere ouă sau un porc de Crăciun. La nivelul conducerii superioare funcționa probabil același sistem de cooptări, de vreme ce găsim atâtea personaje provenind din comune apropiate. Când capitalismul a venit peste această încrengătură, ea s-a pietrificat.
Propaganda abject anti-capitalistă a primilor ani de după revoluție a participat din plin la acest proces, cu atât mai interesant teoretic și mai păgubitor practic cu cât era acompaniat subteran de metamorfoza nomenclaturii în clasă capitalistă predatoare. Absența unei birocrații eficiente și capabile să organizeze administrația în folosul celor administrați, și nu în folosul Leviathanului–Stat - și în propriul folos personal - dar și imaginarul colectiv modelat de 50 de ani de propagandă anti-capitalistă, care adaugă ignoranței suspiciunea invidioasă față de orice reușită socială, cu atât mai acută cu cât e mai greu de înțeles pentru cei educați în simplismul generat de dominația statului asupra întregii economii, au ridicat munți de obstacole în calea acestei experiențe fără precedent în istorie, anume reinventarea accelerată a instituțiilor și practicilor economiei de piață într-o societate care, preț de mai bine de două generații, părăsise, de voie și mai ales de nevoie, acest drum.
Or, toate acestea afectează deopotrivă funcționarea corectă a economiei, stabilitatea socială și imaginarul colectiv.  Cunosc multe persoane care funcționează cât se poate de corect în termeni capitaliști, obținând profituri decente – nu tunuri – fără să lucreze cu statul (nu că nu ar vrea, dar statul continuă să fie abuziv și rău platnic), fără să aibă protecție politică, dar care nu ajung mai niciodată să fie eroi de telenovele. Celebrități mai mult sau mai puțin penale ne sunt prezentate drept capitaliști, când de fapt e vorba de escroci. În perfectă continuitate cu propaganda anti-capitalistă din vremea comunismului – nu am decît să invoc dealtfel filmele românești pe care cu obstinație le programează toate posturile comerciale – aceste figuri compromit și capitalismul, și democrația – percepută mai ales ca laxism - pentru că aceia care le promovează doresc să compromită capitalismul real în favoarea capitalismului « de cumetrie » sau mai bine zis de perestroikă.
Capitalismul era prezentat în discursul public al beneficiarilor revoluției drept principalul dușman, sau, mai blând, dar și mai eficace, drept calea ce NU trebuie urmată, în același timp și sub același aspect, ca să zic așa, în care exact această categorie se precipita cu elan către acumularea primitivă de capital. Dimpotrivă, democrația era clamată de toată lumea, chiar și de partidele și liderii extremiști, drept valoare supremă, dar se confrunta cu piedici dintre cele mai violente, în frunte cu cu oprimarea opoziției politice și cu refuzul de fond al pluripartidismului, mergând până la mineriade, precum și cu încercări sistematice de îngrădire a drepturilor cetățenilor români din etnii minoritare, ajungând până la confruntările violente de la Târgu Mureș în martie 1990. Nomenclatura de toate vârstele se dovedea feroce în refuzul ei de a împărți și proprietatea privată ca bază a dezvoltării capitaliste, și accesul democratic la gestionarea resurselor și la exercițiul puterii politice.
O cotitură radicală în acest peisaj s-a petrecut în 1996, când alegerile – mai libere ca oricând până atunci – au pus capăt monopolului puterii exercitate de elita tradițională a regimului anterior. Cei patru ani ai administrației Constantinescu au fost un punct de cotitură ireversibilă în istoria recentă a României, și au reorientat durabil și economia, și societatea românească, pregătind pe plan intern și extern îndeplinirea programului inaugural al României moderne prin integrarea europeană și euro-atlantică a țării.  Anii care au urmat nu au mai avut cum – probabil nici de ce – să întoarcă acest proces din drum, astfel că anii 2001-2008 au consolidat și economia privată, și instituțiile și practicile democratice.


[1] V. acum și Lucian Boia, Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 şi 1950, București 2011.

[2] Mai pe larg la Zoe Petre, Promovarea femeii sau despre destructurarea sexului feminin, in L. Boia, ed. Mitologii comuniste, Bucureşti 1995, pp. 21-35.
[3] V și Zoe Petre, « Un imaginar care așteaptă să fie descifrat » și « Jos comunismul », în Catherine Durandin și Zoe Petre, România post 1989, Iași 2011, pp. 105 – 111.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu